غدیر

دستی به هوا رفت و به تایید همان دست

دست همه قوم صمیمانه به هم خورد

«لبیک علی» قطره باران به زمین ریخت

«لبیک علی» نور و تن دانه به هم خورد
:: برچسب‌ها: مناسبت ها

نویسنده : س.ص
تاریخ : جمعه ۱۳٩۱/۸/۱٢