نویسنده : س.ص ; روز چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٩; دل نوشته , شعر

 به نام خالق شب های بارانی

حرفهای ما هنوز ناتمام...

تا نگاه می کنی:

                 وقت رفتن است

بازهم همان حکایت همیشگی !

پیش از آنکه با خبر شوی

لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود

آی...

ای دریغ و حسرت همیشگی!

ناگهان

        چقدر زود

                   دیر می شود!

قیصر امین پور

آه ... فصل خوش آب و رنگ پاییز هم مثل چشم برهم زدنی سپری شد و زمستان ‘فصل سرد سپید‘ از راه رسید با تمام زیبایی هایش ...

امیدوارم بخت و اقبالتان به رنگ این پنبه های آسمانی ,لبالب سپید باشدپیشنهاد می کنم این موسیقی (خزان عشق) را برای وداع باخزان رو گوش کنید

http://www.axgig.com/images/49441501613493818912.png