نویسنده : س.ص ; روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٦; نما

به نام آنکه نفس را دمادم به انسان می بخشد