نویسنده : س.ص ; روز یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٧; دل نوشته

امروز باز دلتنگت شدم...

دلتنگ نیامدن هایت!

دلتنگ نرفتن هایت!

دلتنگ کوچه باغ ها...

...و نیمکت های خسته ی باغ ها!

همان نیمکت هایی که هرگز رویشان ننشستیم!

نمی دانم چرا...! اما هرروز دلتنگت می شوم...

س.ص

http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2013/7/hb_usefi_22105134.jpg

عکاس: حبیب یوسفی
____________________________________________________________________

پ.ن:این قصه سر دراز دارد...!