نویسنده : س.ص ; روز جمعه ۱۳٩٢/٦/۱٥; دل نوشته

لب پنجره پرشده از قاصدک های سپــیــد...

اما دریغ...

دریغ از حتی یک خبر خوش...

س.ص

____________________________________________________________________

من به خط و خبری از تو قناعت کردم قاصدک کاش نگویی که خبر یادت نیست...