نویسنده : س.ص ; روز شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠; مناسبت ها , شعر

به نام خداوندی که هم آغاز است و هم پایان

باز پاییز است و آوای فرو افتادن هر برگ

باغ و باد و پچ پچ برگ چنار از دور

پنجه های التماس هر درخت خشک

آسمان و چشمه های فواره هایش کور

عصر و از آهنگ غم سرشار

باد و قیچی های ناپیدای او در کار

هر فرو افتادن برگی پیام مرگ

باز پاییز است و آوای فرو افتادن هر برگ

http://wallpaper-nature.com/images/wallpapers/Red-Autumn-Leaves-Wallpaper-877330.jpeg