نویسنده : س.ص ; روز چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٤; عکس

پایت را آرام در آب می گذاری و سنگ های صاف و صیقلی را زیر پایت لمس می کنی . اینجا هوا گرم است و خورشید ،همچنان داغ و سوزان ، می تابد و به صورتمان سیلی می زند ، اما آب رود بس ناجوانمردانه سرد است! اینجا تابستان است

س.ص

رودخانه دز

عکاس:خودم