نویسنده : س.ص ; روز دوشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٦;

اینجا هوا ابریه و تا چند لحظه ی دیگه قراره بارون بباره... هواشناسی گفته که احتمال بارش تگرگ هم وجود داره یا شاید هم احتمال داره که هوا طوفانی بشه . یه توده ی گرد و غبار هم توی راهه! عجب آشوبیه این دل من...

س.ص