نویسنده : س.ص ; روز دوشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٦; دل نوشته

بغض ها چه زود

و دل ها چه آسان شکسته می شوند

مواظب باش پایت را روی خرده ریزه های قلبم نگذاری...

س.ص