نویسنده : س.ص ; روز چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۸; مناسبت ها

خدایا در شب قدری که :

توفیق نصیبمان می کنی تا قرآن بر سر بگذاریم؛

از تو مسئلت میکنم لیاقتی عطا کنی تا بتوانیم :

قرآن را در دل بگذاریم

جملات زیبا گیله مرد