نویسنده : س.ص ; روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/٢٤; دل نوشته

خدایا

با صدای بلند میگم «دوست دارم» ...

تو هم اگر تاحالا موفق نشدی خوبی های خدا رو بشماری با صدای بلند بگو...

س.ص