نویسنده : س.ص ; روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٦; دل نوشته

شمع ها هرچه بیشتر اشک بریزند روشن تر می شوند

اشک بریز...

تا شمع نورانی وجودت ، نورانی تر شود

س.ص