نویسنده : س.ص ; روز چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۸; دل نوشته

چشمانم را می بندم...

قطره های گرم اشک را که رفته رفته سرد می شوند ، روی صورتم احساس می کنم ...

می گویند هر وقت برای طلب بخشش از درگاه خداوند اشک می ریزی ، گناهانت دانه دانه آب می شوند و بر گونه هایت جاری...

س.ص