نویسنده : س.ص ; روز شنبه ۱۳٩۱/٦/۱۱; دل نوشته

به نام خدای شبهای آرام من

 

دست دلم را رو به آسمون بالا گرفته ام ، خدایا میشه چند تا ستاره از اون بالا توی کاسه ی دلم بریزی ...

دل من خیلی هوای آسمونی شدن کرده...

س.ص