نویسنده : س.ص ; روز چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٢; دل نوشته

به نام خداوند بخشنده و مهربان

لبهایت عجیب بوی خنده می دهند ، بوی سیب... یک بار دیگر «سیب» بگو تا عطر خوش سیب وجودم را فراگیرد و آوای شیرین خندیدنت تاهای قلب مچاله و تاخورده ام را باز کند...

 

برای خواهرم که با خنده های کودکانه ی دلنشینش وجودم را شاد می کند...

س.ص