نویسنده : س.ص ; روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢۳; دل نوشته

می خواهم به آسمان برف رنگ اتاقم رنگ آبی بپاشم، چطوره؟!

تصمیم دارم یک خورشید گرم طلایی رنگ هم در گوشه ی آسمانم بکشم.

اما انگاری اتاق کوچکم هنوز یه چیزی کم دارد... اتاقم اما هنوز سرد و بی رنگ است...

اتاق من گرمای وجود تو را می خواهد...

ای بهترین...

س.ص

http://www.artgraphica.net/images/mountain-painting-lesson/sky-painting.jpg