نویسنده : س.ص ; روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۸; دل نوشته

خداوندا

لطف و مهربانی هایت همچون قصیده ای بی انتها است ...

که هر روز بیت های آن را یک به یک در گوش جانم زمزمه می کنی

اما امان از دست منِ ... بگذریم!

س.ص

http://balhovitin.35photo.ru/photos/20110519/240025.jpg