امتحان

▪ جایی مطالعه کنید که قادر به تمرکز باشید.


▪ برگه های خلاصه نویسی تهیه کنید.


▪ خودتان را با دیگران مقایسه نکنید.


▪ خودتان با تغذیه مناسب و خواب کافی مراقبت کرده و از مصرف مواد کافئین دار که موجب افزایش اضطراب میشود خودداری کنید.

 
▪ یک روز قبل از امتحان آزمونی را که حتی الامکان شبیه آزمون واقعی است انجام دهید.


▪ زمانی را برای احساس آمادگی و نیز حضور به موقع در جلسه امتحان قرار داده و از هم کلاسیهای مضطرب که درباره امتحان صحبت می کنند دوری کنید.


▪ ابتدا به آسانترین سوال پاسخ دهید.


▪ وقت و انرژی خودرا با نگران شدن و فکر کردن به عواقب امتحان و کنجکاوی درباره اینکه دیگران چه می کنند هدر ندهید.


▪ یک ساعت قبل از امتحان مطالعه درس را بطور کامل تعطیل کنید و به هیچ وجه قبل از شروع امتحان از یکدیگر چیزی نپرسید چرا که ممکن است سوالی را بلد نباشید و دچار اضطراب شوید و مطالب دیگر را نیز فراموش کنید.


▪ ب امتجان غذاهای سبک و پر کالری مصرف کنید چرا که فعالیتهای ذهنی نیازمند مصرف کالری فراوان است و خوب بخوابید تا بتوانید پر انرژی در جلسه امتحان حاضر شوید.


▪ وقتی می بینید اضطراب مانع تمرکز حواستان می شود وشدت آن به اندازه ای است که مفهوم یک جمله را هم درک نمی کنید خودتان را بیازمایید. کتاب را ببندید و جمله را تکرار کنید . دوباره کتاب را باز کنید و مطلب را با صدای بلند بخوانید سپس کتاب را ببندید این بار خواهید توانست مطلب فرا گرفته را به خاطر آورید و تمرین و جدیت شما نیرویی عظیم تر از نیروی اضطراب است.


▪ اگر حین مطالعه نگرانید و حواستان پرت می شود چند دقیقه استراحت به خود بدهید. پس از زنگ استراحت مجددا”به مطالعه بپردازید و فقط مطالعه کنید. این ترفند شما را از حواس پرتی و خیال بافی در حین مطالعه نجات خواهد داد.


▪ توجه داشته باشید که یکی از عوامل موثر و جدی دراضطراب امتحان انباشته شدن درس ها برای شب امتحان است ضمنا” فراموش نکنید شب امتحان زمان یاد گیری درس نیست بلکه زمان مرور درس است.


▪ اضطراب نوعی احساس فریب انگیز است که به شما القا می کند که از پس کاری که قرار است انجام دهید بر نمی آیید. پس درشرایط اضطراب دست از تلاش و کوشش برندارید و به مطالعه درس امتحانی مشغول شوید اجازه ندهید اضطراب زمام شما را در دست بگیرد.


▪ آرامش روحی و روانی تاثیر زیادی در موفقیت شما دارد .سعی کنید محیط آرام و دور از تشنج و درگیری برای خود و خانواده و دوستان خود داشته باشید.


▪ روی صندلی محل امتحان نشسته و چند نفس عمیق بکشید.


▪ انرژی خود را قبل از جلسه امتحان با بحث های بی مورد در باره سئوالات امتحانی از بین نبرید.


▪ در تحویل برگه امتحانی به مراقبان عجله نکنید و یک بار پاسخهایتان را مرور کنید.

/ 0 نظر / 12 بازدید