شب آرزوها


پشت هر کوه بلند،
سبزه زاری است پرازیاد خدا
و در آن باغ کسی می خواند
که خدا هست، دگر غصه چرا؟!

 

خداوندا
آرزویم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگی و جلالی که داری برآورده اش کن

/ 1 نظر / 24 بازدید
مازیار

امروز.... بی که بداند دیر زمانی است........از حساب شخصی ام به پایش ایستاده ام به من گفت : «عشق تو از اول هم "توجیه اقتصادی" نداشت!»