روز ما

خداوند لبخند زد

دختر آفریده شد

لبخند خدا روزت مبارک

دخترای گل و شایسته ایران زمین روزتان مبارک

http://hajrazavi.ir/DAP/uf/or/old/666_4_217242078121278114124233184181188337812419.jpg

/ 7 نظر / 13 بازدید
فائزه

سلام عزیزم[قلب] اومدم [لبخند] روز توهم مبارک[لبخند] وای یه چیزی رو یادم رفته بود بگم منم عاشق ویولونم خوش به حالت [لبخند][قلب]

زهرا

. . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶ . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶ . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶ .¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶ .¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ .¶¶

پریسا

رزو فرشته های اسمونیه امروز..فرشته اسمونی روزت مبارک[بغل][بغل][بغل][بغل][ماچ][قلب]

زهرا

راستی شما کجایی هستین[نیشخند]

ابراهیم

روزتون مبارک. خیل وقته که گذشته بهر حال شرمنده که نتونستم به موقعه بیام.[گل]