زندگی...

زندگی دریایی است که کشتی زندگی ما بر روی ان به سوی ساحل مقصود میرود.این دریای بزرگ همیشه در جزر و مد است. اگر امروز ارام باشد مسلما فردا طوفانی خواهد بود، بنابراین وقتی ارام است فرصت را غنیمت شمار چه بسا اشخاص در نتیجه غفلت از گذر عمر استفاده نکردند و به اعماق دریا فرو رفتند

/ 0 نظر / 11 بازدید