تمرین آواز

مُـــــــرغِــ سحـر نـاله ســـرکــن ، داغِــــ مـــرا تــازهـــ تـر ک...هه..ن(کن!)
ز آه شررباااا...ر این قفس را بَرشِکَنُـــ و زیــــــر و زِبَر کن...

دام دارارام رامــ ، دام دارام رام!!!!!!

دام دارام رامـ ، دام دارام رام....!!!!!

استودیو: خیابان ، سوار بر اسبـــ یال افشان...اوه ببخشید «موتور سیکلت»

س.ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن: اولین طنز نوشته من تقدیم به شما...کم و کاستی هارو به بزرگی خودتون ببخشید فکر کنم برای شروع بد نباشه!به هرحال منتظر نظرات و انتقاداتتون هستم...

/ 0 نظر / 26 بازدید