بارون رحمت

به نام خدایی که بی منت مهربانی می کند

خدایا کمک کن چترِ گناه را در بارانِ رحمتِ رمضانت بسته نگه داریم ...

آری ؛ چترها را باید بست ، زیر باران باید رفت ...

اثر:سید کمیل موسوی

/ 0 نظر / 9 بازدید