# دل_نوشته

درد و دل

آهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هیچ وقت فراموش نخواهم کرد لحظه ای را که خالصانه به تو نگاه کردم و گفتم : سلام ... و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 24 بازدید